Języki zjednoczonej Europy - różnorodność kulturowa a jednolitość językowa: Wyzwania wielojęzykowości w rozszerzonej UE dzisiaj i jutro

W rok po rozszerzeniu Unii Europejskiej, Europejczycy stoją przed nowym wyzwaniem – zarządzanie różnorodnością kulturową w warunkach ciągle rosnącej liczby języków używanych w pracach UE. Z uwagi na rozbieżność między efektywnością działań administracyjnych a ambicją budowania prawdziwie zróżnicowanej językowo, lecz nadal wspólnej płaszczyzny politycznej, różnorodność językowa jest kwestią nadzwyczaj wrażliwą i wymagającą szczególnego traktowania.

_____

L’Europe unie et ses langues – entre diversite culturelle et langues communes: defis presents et futurs du plurinlinguisme dans l’UE

Un an après sa réunification, amenée par l’élargissement de l’UE en mai 2004, l’Europe doit faire face à de nouveaux défis, qui ne sont pas tous liés à ses institutions ou à la constitution. En effet, le nombre croissant de langues rend la gestion de la diversité culturelle plus complexe que jamais. Certes, la civilisation européenne est riche de ses multiples langues et cultures, mais les incompatibilités entre l’efficacité politique et administrative et la construction d’un espace citoyen plurilingue rendent cette question à la fois très délicate et très à propos.

_____

United Europe and its languages – between cultural diversity and common languages: present and future challenges of multilingualism in the EU

A year after its reunification brought by the 2004 EU enlargement, Europe is facing increasingly difficult challenges, which are not only institutions related: with more and more languages, the management of the cultural diversity is more complex than ever. The European civilisation cultural richness stems mostly from its multiple languages and cultures, but the struggle between political efficiency and the ambition to build a truly multilingual area makes multilingualism a very sensitive and rather timely issue.

International conference
Warsaw, 8 May 2005

Radisson Hotel,
Grzybowska 24
 

presentation                       programme